Hvad er osteopati

Osteopati er en særlig måde at undersøge og behandle kroppen på

Osteopati er en særlig måde at undersøge og behandle kroppen på

Osteopati er en særlig måde at undersøge og behandle kroppen på. Målet er ved manuelle teknikker at hjælpe kroppen tilbage til den bedst mulige balance og funktion.

Faget osteopati, blev udviklet af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i 1882 og har siden været udbredt i den engelsktalende del af verden samt efterhånden også i en del europæiske lande.

Osteopati er ikke en konkurrent til traditionel medicin, nærmere et supplement.

Osteopatien bygger på en grundig viden om blandt andet kroppens struktur

Osteopatien bygger på en grundig viden om blandt andet kroppens struktur (anatomi), kroppens måde at fungere på (fysiologi), om fosterets udvikling (embryologi) og om menneskets sygdomme (patologi). Således deler osteopatien teoretisk baggrund med den traditionelle medicinske verden.

Osteopati kan ofte hjælpe i situationer, hvor lægevidenskaben ikke kan stille en præcis diagnose. Hvor der ikke kan påvises sygdom, altså hvor patienten ikke ”fejler noget” men stadig har et problem. Ved ”at anvende sin fysiologi” i sit praktiske arbejde kan osteopaten afsløre problemer, som ikke kan ses, vejes eller måles.

Nogle problemer viser sig kun i bevægelse, altså når kroppen er i funktion, og det er når osteopaten bruger sine hænder til at undersøge patienten og finde ud af, hvordan kroppens dele arbejder sammen (fungerer), at han/hun kan komme i dybden og finde årsagen til patientens problem.

Form og funktion hænger sammen

Osteopaten ser og behandler menneskets krop som en helhed: Hvad der sker i én del af kroppen giver genlyd i resten, fordi alle strukturer i kroppen påvirker og er afhængige af hinandens funktion. Alle strukturer og funktioner i kroppen hænger sammen på den måde, at med en nedsat funktion følger en ændret struktur og med en ændret struktur følger en nedsat funktion.

Et billede: En bil, der kører på et punkteret dæk (ændret struktur), kører ikke godt (nedsat funktion). Det går ud over helheden af bilens funktion. Og en bil som har stået stille i mange år uden at blive brugt (nedsat funktion) vil ruste og få fejl og mangler (ændret struktur).

Eksembler

Det kan f.eks. være et problem med en klemt nerve i skulderen (altså en ændring af struktur), der giver patienten smerter, følelsesløshed og en sovende fornemmelse i fingrene (altså dårlig funktion af fingre).

Og det kan være en dårlig funktion af en ryg (f.eks. nedsat bevægelighed pga. låsninger af led) der gør at patienten kompenserer og fejlbelaster sit ene knæled over tid, så det bliver slidt (får en ændret struktur).

Ved hjælp af osteopatens arbejde kan kroppens naturlige reparationsmekanisme virke, og resultatet bliver øget sundhed og velbefindende.

Hvordan foregår en behandling?

Klik på knappen for at læse hvordan en behandling foregår på klinikken.